22 400 07 07, 538 414 106

   kontakt@respicareclinic.pl

Domowe Leczenie Tlenem TLENOTERAPIA

Tlenoterapia jest nowoczesnym sposobem leczenia Pacjentów z niewydolnością oddychania z powodu przewlekłych chorób płuc, jak przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) (powstaje min. wskutek palenia papierosów).  Pacjenci wymagający przewlekłej tlenoterapii w warunkach domowych zazwyczaj stosują ją bezterminowo, co najczęściej wynika z nieodwracalnego charakteru zaawansowanych chorób płuc.

Korzystając z leczenia tlenem o przepływie 1,5 – 2l na minutę, pacjent odnosi wiele korzyści, m.in. poprawę dotlenienia narządów wewnętrznych (mózgu, serca), co skutkuje polepszeniem sprawności psychicznej i fizycznej, zwiększeniem odporności organizmu, zmniejszeniem częstości zaostrzeń przewlekłych schorzeń, zmniejszeniem częstości pobytu w szpitalu i ilości zażywanych leków.

Przewlekła tlenoterapia powoduje ponadto znaczne spowolnienie postępu chorób przewlekłych i niewydolności oddechowej, co jest jednoznaczne z obniżeniem kosztów leczenia, poprawą funkcjonowania pacjenta w społeczeństwie, wydłużeniem życia.

Tlenoterapia polega na korzystaniu przez Pacjenta z urządzeń, które wzbogacają powietrze w tlen do oddychania. W warunkach domowych, z uwagi na możliwość długotrwałego stosowania bez konieczności uzupełniania źródła tlenu, używane są obecnie tzw. koncentratory tlenowe.

Kwalifikacja do tlenoterapii odbywa się zwykle na oddziale pulmonologii, gdzie wykonywane są niezbędne badania wstępne, m.in. spirometria (pomiar funkcji płuc) i gazometria (stężenie tlenu, i pCO2 we krwi).

Domowa tlenoterapia wpływa na poprawę stanu Chorego. Ważna jest jednak jego świadomość o celach stosowanego leczenia i konieczności zaprzestania palenia papierosów, co jest warunkiem skuteczności terapii. Korzyści z tej formy leczenia obejmują m. in. poprawę jakości życia, zmniejszenie częstości nawrotów infekcji układu oddechowego i potrzeby hospitalizacji, wydłużenie życia Pacjenta z przewlekłą chorobą płuc. Pacjent może przebywać podczas terapii  w domu, co ma pozytywny wpływ na jego ogólne samopoczucie.

Poradnia domowego leczenia tlenem

OxygenTherapy_1

Wskazaniem do tlenoterapii w ramach Domowego leczenia tlenem (DLT ) jest przewlekła niewydolność oddechowa, a w szczególności:

  • przewlekła obturacyjna choroba płuc (POCHP)
  • rozstrzenie oskrzeli
  • zwłóknienie płuc
  • mukowiscydoza
  • dysplazja oskrzelowo – płucna

W Poradni przyjmowani są pacjenci celem kwalifikacji do domowego leczenia tlenem którzy objęci są opieką lekarską, pielęgniarską i kontrolną terapii.

Pacjenci objęci terapią domowego leczenia tlenem mają możliwość wypożyczenia bądź zakupu koncentratora tlenu zaoferowanego przez firmę RespiCare. W ramach opieki pacjent zapraszany jest na kontrolę pulmonologiczną raz na kwartał w celu oceny terapii.

Przed konsultacją lekarską zalecane jest wykonanie poszczególnych badań:

  • spirometria, gazometria i morfologia krwi co 3 miesiące
  • EKG co 6 miesięcy
  • RTG klatki piersiowej co 12 mc

Więcej informacji o sprzęcie