22 400 07 07, 538 414 106

   kontakt@respicareclinic.pl

BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE

BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE

 • Albumina
 • Albumina met. immunoturbidymetrii
 • Albumina w PMR
 • ALT
 • Amoniak
 • Amylaza
 • Amylaza trzustkowa
 • APTT
 • AST
 • Bardzo długołańcuchowe kwasy tłuszczowe VLCFA
 • Białko całkowite
 • Bilirubina całkowita
 • Bilirubina noworodkowa
 • Bilirubina wolna (pośrednia)
 • Bilirubina związana (bezpośrednia)
 • C-peptyd po obciążeniu
 • Chlorki
 • Cholesterol całkowity
 • Cholesterol HDL
 • Cholesterol LDL met. bezpośrednią
 • Cholinoesteraza
 • Cystatyna C
 • D-dimer, ilościowo
 • Dehydrogenaza mleczanowa
 • Dehydrogenaza mleczanowa w płynie z jam ciała
 • Elektrolity (Na, K)
 • Elektrolity w płynie dializacyjnym (Na, K)
 • Ferrytyna
 • Fibromax – badania
 • Fibrotest – badania
 • Fibrynogen
 • Fosfataza zasadowa
 • Fosfor nieorganiczny
 • Fosfor po dializie
 • Gazometria krwi pępowinowej
 • Gazometria pełna (Hct, Hb, sO2)
 • Gazometria podstawowa (pH, pCO2, pO2)
 • GGTP
 • Glukoza
 • Glukoza w moczu
 • Glukoza w płynie dializacyjnym
 • Insulina po obciążeniu
 • Klirens kreatyniny
 • Kreatynina
 • Kreatynina met. enzymatyczną
 • Kreatynina w moczu met. enzymatyczną
 • Kwas moczowy
 • Lipaza
 • Lipidogram (CHOL, HDL, LDL met. bezpośr., TG)
 • Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG)
 • Magnez
 • Mocz – badanie ogólne
 • Mocz – badanie osadu
 • Mocznik
 • Mocznik po dializie
 • Morfologia CBC
 • Mukoproteiny
 • OB
 • Osad moczu met. cytometrii przepływowej
 • Potas
 • Potas met. ISE
 • Potas po dializie
 • Potas w DZM
 • Potas w moczu
 • Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL)
 • Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP)
 • Profil glukozy
 • Profil glukozy 5 punktów
 • Prolaktyna test czynnościowy (4 pkt.)
 • Proteinogram
 • PT (INR)
 • PT (INR) z krwi włośniczkowej
 • Płyn stawowy – badanie ogólne
 • Rozmaz krwi (manualnie)
 • Sód
 • Sód met. ISE
 • Sód po dializie
 • Sód w DZM
 • Sód w moczu
 • Trójglicerydy
 • Wapń całkowity
 • Wapń zjonizowany
 • Weryfikacja – białko całkowite
 • Weryfikacja – Kreatynina w DZM
 • Weryfikacja – proteinogram
 • Wodorowęglany (HCO3) w surowicy, ilościowo
 • Wolne kortykoidy w DZM
 • Wskaźnik wapń * fosfor
 • Wskaźnik wapń / kreatynina
 • Żelazo